Gezinsraad

Wat doet de Gezinsraad ?

De Gezinsraad heeft van het gemeentebestuur de bevoegdheid gekregen om advies te verstrekken over alle aspecten die het gezin aanbelangen. Zij kan enerzijds advies geven op vraag van het gemeentebestuur, maar anderzijds ook op eigen initiatief een advies verstrekken over gezinsgerelateerde aspecten. Anders gesteld: het gezin is de hoeksteen van de maatschappij. De Gezinsraad is een gemeentelijke adviesraad die in dat opzicht een belangrijke adviserende bevoegdheid heeft waarbij alle actoren die een Beverse band hebben met het gezinsleven betrokken kunnen worden. De Gezinsraad is als advies- en overlegorgaan de spreekbuis van alle Beverse gezinnen en werkt volledig autonoom. Verschillende verenigingen zijn aangesloten bij de Gezinsraad en komen daardoor in aanmerking voor een toelage.

Wie kan deel uitmaken van de Gezinsraad ?

Vertegenwoordigers van verenigingen die de gezinsbelangen behartigen en een band met Beveren en/of één van de deelgemeentes hebben. We denken hierbij bijvoorbeeld aan oudercomités, wijkcomités en zelfhulpgroepen. Ook persoonlijk geïnteresseerden die in Beveren wonen en/of werken zijn welkom. Wil u deel uitmaken van de Gezinsraad of vrijblijvend een vergadering bijwonen? Dat kan! Neem contact op met de voorzitter Luc Goiris via l [dot] goiris [at] skynet [dot] be.

Welke verenigingen maken deel uit van de Gezinsraad? Klik hier 

Wilt u meer informatie over de gemeentelijke gezinsraad? Bekijk dan onze informatiebrochure.