Aangifte adreswijziging

Wat? 

Het is wettelijk verplicht om binnen de 8 dagen, nadat uw effectieve verblijfplaats veranderd is, aangifte te doen van deze adreswijziging. Deze aangifte moet gebeuren bij de bevolkingsdienst in uw nieuwe woonplaats.

Hoe? 
 • elektronisch via het e-loket.
 • persoonlijk aan het loket
 • schriftelijk met vermelding van: 
  • datum verhuis
  • nieuw adres (nieuwbouw?)
  • het aantal personen dat verhuist en hun rijksregisternummer
  • beroepen
  • telefoonnummer
  • de personen die nog wonen op het nieuwe adres (samenwonen en verwantschap)
  • wie is referentiepersoon
  • het tijdstip dat de wijkagent best langs komt: voormiddag, namiddag, avond
Wat meebrengen? 

Identiteitskaart

Prijs? 

Gratis

Afleverende dienst: 
Burgerzaken
Stationsstraat 2
9120 Beveren
België
03 750 15 50