Onderwijsraad

Deze onderwijsraad adviseert het gemeentebestuur over het flankerend onderwijsbeleid en zal hiervoor een onderwijsplan opstellen waarin de noden op het vlak van onderwijs in onze gemeente worden opgenomen. Dit onderwijsplan zal de basis zijn om acties en projecten te organiseren.

De opdracht van de onderwijsraad omvat alle soorten onderwijs in de gemeente: van kleuters tot volwassenen, van leerlingen met leerachterstand tot leerlingen die een job moeten zoeken, van anderstaligen tot de derde leeftijd. Om dit ruime terrein te bestuderen, zal met een stuurgroep en verschillende werkgroepen (bv. per niveau) gewerkt worden.