Gemeentelijke adviesraad Toerisme

Op 28 februari 2017 ging de gemeentelijke adviesraad voor Toerisme van start.

Het is een enthousiaste en dynamische groep die op vraag van de gemeente of op eigen initiatief advies uitbrengt over het toeristisch beleid. Er wordt een algemene visie op toerisme ontwikkeld waarbij de inspanningen van de gemeente en de initiatieven van particulieren en verenigingen elkaar versterken.

Daarnaast kan de adviesraad ook zelf initiatieven en activiteiten voorstellen, ondersteunen of uitwerken.

samenstelling

  • deskundigen
  • geïnteresseerde inwoners
  • afgevaardigden van verenigingen, instellingen of andere organisaties die actief zijn in de toeristische sector

Doel

  • de toeristische troeven van de gemeente promoten;
  • waken over het toeristisch potentieel;
  • de aantrekkelijkheid van de gemeente voor eendaags- en verblijfstoerisme stimuleren

Bestuursdocument

statuten

SAMEnstelling

samenstelling adviesraad Toerisme

Verslag vergaderingen

verslag vergadering 2017-02-28
verslag vergadering 2017-03-22
verslag vergadering 2017-04-26
verslag vergadering 2017-06-14
verslag vergadering 2017-08-30
verslag vergadering 2017-10-05
verslag vergadering 2017-11-27
verslag vergadering 2018-01-10
verslag vergadering 2018-03-05
verslag vergadering 2018-06-04 
verslag vergadering 2018-07-03 
verslag vergadering 2018-09-10 
verslag vergadering 2018-10-25 
verslag vergadering 2018-12-10