Commissies

De gemeenteraadscommissies bereiden de besprekingen in de gemeenteraad voor, verlenen advies en formuleren voorstellen over hoe de bevolking inspraak kan krijgen. De commissies kunnen steeds deskundigen en belanghebbenden horen.

De vergaderingen van de commissies zijn in principe openbaar.

Overzicht van de commissies

 • 1e commissie:

veiligheidsbeleid (incl. lokale politie en brandweer) – rampen- en preventiebeleid – volksgezondheid – algemene coördinatie – buitenlandse contacten – financieel beleid – kerkfabrieken – public relations – communicatie- en informatiebeleid – personeels- en organisatiebeleid – land- en tuinbouw – jaarmarkten – burgerlijke stand – linkeroever - city marketing - energiebeleid - Europese projecten - bevolking - onderhoud oppervlaktewateren - realisatie achterontsluitingen
Voorzitter: Guy Tindemans
Leden: Werner Maes, Luc Van den Bossche, Ernest Smet, Marina Apers, Roger Heirwegh, Dominique Tielens, Jan Weyers, André Buyl, Kristien Hulstaert, Kitty Schelfhout

 • 2e commissie:

cultuur – bibliotheken – erfgoed, monumenten en landschappen (uigezonderd Hof ter Saksen en erfgoed Waaslandhaven)
Voorzitter: Roger Heirwegh
Leden: Ernest Smet, Leen Goeminne, Luk Smet, Ann Cools, Dominique Tielens, Johan Smet, Roger Heirwegh, Jan Van de Perre, Jozef Schelfhout, Geert Noppe, Kitty Schelfhout

 • 3e commissie:

onderwijs – kinderopvang – sport en recreatie  – jeugd – groendienst (incl. begraafplaatsen) – netheid en reinheid openbaar domein nutsvoorzieningen – pastorieën - klein onderhoud gebouwen en coördinatie werking dienst - KMO en lokale economie – markten en kermissen
Voorzitter: Veerle Vincke
Leden: Leen Goeminne, Lien Van Dooren, Werner Maes, Charlotte Van Strydonck, Jens De Wael, Jan Van de Perre, Jan Weyers, Jozef Schelfhout, Geert Noppe, Kitty Schelfhou

 • 4e commissie:

stedenbouw en ruimtelijke ordening – woonbeleid – leefbaarheid polderdorpen - erfgoed Waaslandhaven en Hof ter Saksen - linkeroever
Voorzitter: Luk Smet
Leden: Guy Tindemans, Leen Goeminne, Ernest Smet, Marina Apers, Jurgen De Kerf, Jan Van de Perre, Jens De Wael, André Buyl, Kristien Hulstaert, Kitty Schelfhout

 • 5e commissie:

milieubeleid - toerisme – informatiseringsbeleid – dierenwelzijn - mobiliteit, openbaar vervoer en trage wegen - openbare werken - riolering - feestelijkheden - polders - infrastructuur oppervlaktewateren
Voorzitter: Jan Weyers
Leden: Werner Maes, Hilde Maes, Luc Van den Bossche, Ann Cools, Johan Smet, Roger Heirwegh, Dominique Tielens, Jurgen De Kerf, André Buyl, Stijn De Munck, Kitty Schelfhout

 • 6e commissie:

sociale zaken – PWA en werkgelegenheid – intern preventiebeleid – gezondheidspreventie – emancipatiebeleid – ontwikkelingssamenwerking
Voorzitter: Charlotte Van Strydonck
Leden: Veerle Vincke, Hilde Maes, Ann Cools, Lien Van Dooren, Jan Weyers, Jens De Wael, Jozef Schelfhout, Issam Benali, Kitty Schelfhout

Data van de eerstvolgende vergaderingen

 • 2e commissie op woensdag 12 december 2018 om 19.30 uur in de mediazaal van CC Ter Vesten, Gravenplein 2 in Beveren

    onderwerp: Verbouwing en uitbreiding OC Ermenrike

 • 1e commissie op woensdag 5 december 2018 om 19 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Stationsstraat 2 in Beveren

    onderwerp: budget

 • 3e commissie op donderdag 6 december 2018 om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Stationsstraat 2 in Beveren

    onderwerp: budget + infrastructuur Kunstacademie

 • 5e commissie op woensdag 12 december 2018 om 20.30 uur in de mediazaal van CC Ter Vesten, Gravenplein 2 te Beveren
  onderwerp: plannen bouw horecapunt Fort Liefkenshoek.