Belastingen en retributies

Hieronder vindt u een overzicht van de belastings- en retributiereglementen, geldig vanaf 1 januari 2014.

De reglementen die van kracht zijn vanaf de gemeenteraad van 26 januari 2016 kan u raadplegen op deze pagina.