Tijdelijke verkeersmaatregelen

Fort de Perelweg afgesloten op maandag 23 oktober

De Fort De Perelweg wordt afgesloten voor kraanwerkzaamheden vanaf maandag 23 oktober tot en met vrijdag 1 december 2017 (telkens van 08u tot 16u). Het verkeer wordt omgeleid.

Gerard Van gervenstraat afgesloten op dinsdag 24 oktober

Voor de jaarmarkt van dinsdag 24 oktober wordt de Gerard Van Gervenstraat afgesloten voor alle verkeer. De situatie geldt van 7 tot 17 uur.

Asfalteringswerken Doornstraat

Vanaf maandag 13 oktober krijgt de Doornstraat een nieuwe asfaltlaag. Afhankelijk van de weersomstandigheden duren tot 19 oktober. Tijdens de werken wordt het verkeer plaatselijk omgeleid.

Werken in Bosdamlaan

(Contactpersoon: Gwen De Bock - TDW - 0470 23 25 14 of 03 750 18 06)

Op donderdag 21 september start aannemer Stoop Projects met werken in de Bosdamlaan. Deze werken zullen een 30-tal dagen in beslag nemen. De werken omvatten:

  • de aanleg van nieuwe voetpaden, opritten, boordstenen en goten
  • de heraanleg van groenstroken en het vervangen van 5 bomen

De werken situeren zich tussen de Lijsterbessen- en Hof ter Wellelaan en tussen de Vuurkruisenlaan en het spoor. Doorgaand verkeer blijft steeds mogelijk. 

Zaveldam afgesloten

Nog tot 13 oktober is de Zaveldam ter hoogte van de spoorbrug afgesloten voor kabel- en sleufwerken. Een plaatselijke omleiding is voorzien. Doorgang voor fietsers blijft mogelijk.  

Burggravenstraat

(Contactpersoon: Patrick De Maeyer - TDW - 0474 46 74 06 of 03 750 18 05)

Maandag 29 mei begonnen de werken in de Burggravenstraat.

  • In de week van maandag 29 mei t.e.m. vrijdag 2 juni werd de omleggingssignalisatie geplaatst, de werfzone afgezet, de rijbaan opgebroken, de bemaling geplaatst en de buizen en putten aangevoerd.
  • Vanaf dinsdag 6 juni werd dan gestart met de rioleringswerken ter hoogte van huisnummer 80 met daaropvolgend het aaneensluiten van de huisaansluitingen op de nieuwe riolering.
  • Na het bouwverlof, d.w.z. 1 augustus zal er worden verder gedaan met de huisaansluitingen. Wanneer deze voltooid zijn, begint men met het gieten van de goten en de boordstenen. Daarna worden de voetpaden en de opritten aangelegd en hierna de rijweg.

Omwille van het vele doorgaande verkeer is er beslist om de straat ter hoogte van de huisnummers 36 en 47 te knippen. Doorgaand verkeer in de straat zal niet meer mogelijk zijn.
Vermoedelijke einddatum van de werken is vóór het kerstverlof 2017.

Priesteragiestraat, Rijkstraat, Zwaantje en Borringstraat

(Contactpersoon: Bert Vertenten - TDW - 0473 95 59 20 of 03 750 18 04)

Op maandag 7 november is de firma SOGA gestart met werken in de Priesteragiestraat, Rijkstraat, Zwaantje en Borringstraat.

1. Gefaseerde aanpak nutsvoorzieningen
Ter voorbereiding van deze wegenis- en rioleringswerken worden er in de Rijkstraat en in het verlengde deel Zwaantje van de Rijkstraat door de verschillende nutsmaatschappijen nutsleidingen vernieuwd.
De werken starten op donderdag 20 oktober en zullen vermoedelijk half december afgerond zijn. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken, hebben wij geopteerd voor het werken met een gefaseerde aanpak. 
FASE 1   -  Deel Zwaantje (verlengde deel Rijkstraat) tussen Moeringstraat en Walestraat
FASE 2   -  Deel Rijkstraat tussen de Walestraat en Hoeve Van Carena
FASE 3   -  Deel Rijkstraat tussen Hoeve Van Carena en Pastoor Vynckestraat
FASE 4   -  Deel Rijkstraat tussen Pastoor Vynckestraat en Kieldrechtsebaan

2. Gefaseerde aanpak wegeniswerken
Hoofdaannemer Soga heeft voor deze werken een planning opgesteld rekening houdend met de opgelegde fasering. Gelet op de geschatte termijn van 160 dagen en de moeilijk in te schatten weersomstandigheden dient deze planning eerder als tijdsindicatie voor het verloop van de werken.
FASE 1 - START maandag 7 november 2016 in de Priesteragiestraat, met aansluitend maximaal 15 werkdagen voor kruispunt Kieldrechtsebaan (vermoedelijke start 11 januari 2017). Bij het afsluiten van het kruispunt is er een omleiding voorzien langs schoorhavenweg - Hoogschoorweg - Blikken - Oud Arenberg.
FASE 2 - Rijkstraat vanaf kruispunt Kieldrechtsebaan tot voorbij Pastoor Vynckestraat (start vermoedelijk 1 februari 2017)
FASE 3 - Rijkstraat voorbij kruispunt met P. Vynckestraat tot voorbij kruispunt Hoeve Van Carena (start rond 15 februari 2017)
FASE 4 - Rijkstraat voorbij kruispunt Hoeve Van Carena tot voor kruispunt Braakstraat/Walestraat (start rond 8 maart 2017) 
FASE 5 - Kruispunt Braakstraat-Walestraat en Zwaantje tot en met kruispunt Fortuinstraat (start rond 5 april 2017)
FASE 6 - Zwaantje en Borringstraat tot voor kruispunt Fortuinstraat (start rond 3 mei 2017) 

Voor de werken in de Priesteragiestraat zal een plaatselijke omleidingsroute voorzien worden via Sint-Michielstraat en Spaans Fort. 
Telkens er een nieuwe fase van de werken begint, zal de aannemer zelf de bewoners op de hoogte brengen en zal er een gepaste omleiding worden voorzien.

Boerenkrijglaan

(Contactpersoon: Patrick De Maeyer - TDW - 0474 46 74 06 of 03 750 18 05)

Op woensdag 20 september 2017 start aannemer Hertsens uit Burcht met werken in de Boerenkrijglaan.

De werken omvatten:

- aanleg van nieuwe voetpaden, opritten, boordstenen en goten
- in de groenstroken worden nieuwe bomen geplant
- aanbrengen van nieuwe toplaag op de rijbaan.

Deze werken zullen ongeveer 25 werkdagen duren.

Tijdens de werken blijft plaatselijk verkeer steeds mogelijk.