Tijdelijke verkeersmaatregelen


R2, tussen Liefkenshoektunnel en Tijsmanstunnel

In de maanden juli en augustus wordt het wegdek van de R2 tussen uitrit Liefkenshoektunnel en start tunnelconstructie Tijsmanstunnel heraangelegd. Beton wordt vervangen door asfalt, met noodzakelijke grondverbeteringen van de bedding. Beide rijrichtingen wordt aangepakt over een strook van 450 m.

Meer op info: op http://wegenenverkeer.be/werken/vernieuwing-wegdek-r2-tussen-tijsmans-en-liefkenshoektunnel-en-aansluiting-r2-op-scheldelaan

Sint-Annalaan

De afrit van de R2  naar de Sint-Annalaan (Ploegweg) in de haven wordt tijdelijk afgesloten op maandag 26/06 van 7u tot 17u voor asfalteringswerken. Een omleiding is voorzien.

Werken in Fort de Perelweg

De Fort de Perelweg wordt afgesloten van 26 juni tot en met 30 juni tussen 8 en 16 uur en vanaf 3 juli tot en met 5 juli voor werken. Een omleiding is voorzien.

Bouwwerken in Klapperstraat

De Klapperstraat zal ter hoogte van het kruispunt van de Klapper- en Glazenleeuwstraat afgesloten worden op woensdag 28 juni vanaf 07.00u en zal 1 werkdag in beslag nemen. Doorgaand verkeer is dan onmogelijk. Een omleiding zal voorzien worden langs de Kleine Kromstraat en de Lindenlaan.

Werken in Beekmolenstraat

Wegens werken in de Beekmolenstraat in Melsele zal tussen 19 juni en 22 juni de straat worden afgesloten. Een omleiding is voorzien.

Aanpassen rijrichting Gravenplein

De rijrichtingen op het Gravenplein werden aangepast.
De huidige inrit wordt in en uitrit. De huidige uitrit wordt de werfweg voor de werken aan het nieuwe AC die weldra starten. De werfweg zal ook gebruikt worden door dienstvoertuigen van de politie en Rode Kruis.

Bereikbaarheid parking AZ Nikolaas campus Beveren

Op 30 mei opende de ondergrondse parking van campus Beveren. Deze parking telt 150 parkeerplaatsen verspreid over twee verdiepingen. Ter hoogte van de lift zijn parkeerplaatsen en rolstoelen voor mensen met een beperking voorzien.

De in-en uitrit bevindt zich tijdelijk langs de Oude Zandstraat. De oude parking langs de Vuurkruisenlaan, evenals de in- en uitrit daar worden tijdelijk gesloten.
Vanaf begin 2018 zal de inrit zich bevinden aan de Oude Zandstraat, de uitrit zal zich dan bevinden aan de Vuurkruisenlaan.

Burggravenstraat

Maandag 29 mei starten de werken in de Burggravenstraat. Dit staat op de planning:

  • In de week van maandag 29 mei t.e.m. vrijdag 2juni: plaatsen van omleggingssignalisatie, afzetten van de werfzone, opbreken van de rijbaan, plaatsen van bemaling, aanvoer van buizen en putten.
  • Vanaf dinsdag 6 juni: start van de rioleringswerken ter hoogte van huisnummer 80 met daaropvolgend het aaneensluiten van de huisaansluitingen op de nieuwe riolering.

Fluxys Belgium vernieuwt zijn aardgasleidingnet: verkeershinder aan spoorwegovergangen in Melsele

Fluxys Belgium vernieuwt in 2017 de aardgasleiding tussen Antwerpen en Sint-Niklaas. De bestaande leiding tussen Beveren en Zwijndrecht wordt vervangen door een nieuwe leiding tussen de Krijgsbaan en de KMO-zone Gasdam. Op het grondgebied van Beveren loopt de nieuwe leiding nagenoeg parallel met de spoorlijn Antwerpen – Gent, onder of parallel met het geplande fietspad.

De werken startten op 6 maart. Daarbij vertrekt de aannemer vanuit Gasdam in Beveren en werkt in de richting van Zwijndrecht. Daarbij schuift de werf als een trage trein langs zijn tracé.

Tijdens die werken zal de Fluxys-leiding de Gentstraat, Appelstraat en Beekmolenstraat kruisen. Daar is het telkens nodig om de straat ten zuiden van de spoorweg tijdelijk af te sluiten om de sleuf te kunnen graven waarin de leiding wordt gelegd. De spoorwegovergangen zijn dan gesloten, maar nooit tegelijk. Elke straat zal 2 dagen afgesloten zijn voor de werken. Tijdelijk is er dus hinder voor het verkeer en worden verkeersomleidingen afgesproken met de politie en ter plaatse aangeduid.

Meer informatie over het project vindt u op:
http://www.fluxys.com/belgium/nl-BE/Fluxys%20nearby/CurrentLargeProjects/Zwijndrecht-Beveren/Zwijndrecht-Beveren
Uiteraard probeert de aannemer de hinder tot een absoluut minimum te beperken.

Heraanleg Klapperstraat

(Contactpersoon: Patrick De Maeyer - TDW - 0474 46 74 06 of 03 750 18 05)

Op maandag 5 september is de heraanleg van de Klapperstraat gestart.  Om de hinder zoveel mogelijk te beperken, worden deze werken in verschillende fases uitgevoerd.
De werken zullen vermoedelijk duren tot juni 2017.

Fase 2 - start 23 januari

  • Werken vanaf en inclusief 2e ingang naar sporthal (dichtst bij de Bijlstraat) t.e.m. kruispunt Vogelenzang.

Bewoners van de Vogelenzang blijven bereikbaar via de Sint-Martenslaan. De paaltjes daar zullen verwijderd worden.
Voor beide richtingen moet volgende omleiding gevolgd worden: Klapperstraat - Lindenlaan - P. Steenssensstraat - Bijlstraat - N70.
Kruispunt Meerminnendam - Donkvijverstraat - Klapperstraat zal dan terug open zijn.

UPDATE 30-03-2017: Na de afronding van de tweede fase in de Klapperstraat, start de aannemer eerstdaags met de werken in de Vogelenzang. Daarbij wordt eerst de bestaande verharding opgebroken om vervolgens te starten met de aanleg van de nieuwe riolering.
Tijdens deze werken wordt een optimale bereikbaarheid voor voetgangers gegarandeerd. Zo is sinds enkele maanden de Vogelenzang al bereikbaar via de Sint-Martenslaan. Deze passage zal tijdens het verdere verloop van de werken ook open blijven.
Naast de werken in de Vogelenzang wordt ook het kruispunt van de Klapperstraat met de Donkvijverstraat en de Meerminnendam opgebroken om de nieuwe betonverharding aan te brengen. Om dit te kunnen realiseren zal het kruispunt tot 5 april afgesloten worden voor gemotoriseerd verkeer. Om ook hier de bereikbaarheid te garanderen zal het kruispunt Klapperstraat – Vogelenzang worden opengesteld voor verkeer. Het sportcomplex is bereikbaar via de Bijlstraat. De bewoners van de Meerminnendam kunnen hun woning dan bereiken via de parking van het sportcomplex.

Wegens 'onvoorziene omstandigheden' werd de vooropgestelde streefdatum 5 april voor het openen van het kruispunt Klapperstraat-Donkvijverstraat-Meerminnendam helaas niet gehaald. Het kruispunt Klapperstraat-Meerminnendam was terug open op 10 april. Het volledige kruispunt zal volledig terug open zijn op 8 mei..

Omleiding De Lijn 83

De halte "Vinkendam" wordt niet bediend.

  • Richting Antwerpen LO
    normale reisweg blijft mogelijk
  • Richting Kallo
    normale reisweg tot kruispunt met de N70/Bijlstraat > Albert Panisstraat > Pastoor Steenssensstraat > Lindenlaan > Klapperstraat > verder de normale reisweg.

Volgende fases
De volgende fases zijn afhankelijk van de nutsleidingen en zullen later meegedeeld worden.

Het laatste nieuws over deze werken lees je op de Facebookpagina: https://www.facebook.com/werkenklapperstraat/

Priesteragiestraat, Rijkstraat, Zwaantje en Borringstraat

(Contactpersoon: Bert Vertenten - TDW - 0473 95 59 20 of 03 750 18 04)

Op maandag 7 november is de firma SOGA gestart met werken in de Priesteragiestraat, Rijkstraat, Zwaantje en Borringstraat.

1. Gefaseerde aanpak nutsvoorzieningen
Ter voorbereiding van deze wegenis- en rioleringswerken worden er in de Rijkstraat en in het verlengde deel Zwaantje van de Rijkstraat door de verschillende nutsmaatschappijen nutsleidingen vernieuwd.
De werken starten op donderdag 20 oktober en zullen vermoedelijk half december afgerond zijn. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken, hebben wij geopteerd voor het werken met een gefaseerde aanpak. 
FASE 1   -  Deel Zwaantje (verlengde deel Rijkstraat) tussen Moeringstraat en Walestraat
FASE 2   -  Deel Rijkstraat tussen de Walestraat en Hoeve Van Carena
FASE 3   -  Deel Rijkstraat tussen Hoeve Van Carena en Pastoor Vynckestraat
FASE 4   -  Deel Rijkstraat tussen Pastoor Vynckestraat en Kieldrechtsebaan

2. Gefaseerde aanpak wegeniswerken
Hoofdaannemer Soga heeft voor deze werken een planning opgesteld rekening houdend met de opgelegde fasering. Gelet op de geschatte termijn van 160 dagen en de moeilijk in te schatten weersomstandigheden dient deze planning eerder als tijdsindicatie voor het verloop van de werken.
FASE 1 - START maandag 7 november 2016 in de Priesteragiestraat, met aansluitend maximaal 15 werkdagen voor kruispunt Kieldrechtsebaan (vermoedelijke start 11 januari 2017). Bij het afsluiten van het kruispunt is er een omleiding voorzien langs schoorhavenweg - Hoogschoorweg - Blikken - Oud Arenberg.
FASE 2 - Rijkstraat vanaf kruispunt Kieldrechtsebaan tot voorbij Pastoor Vynckestraat (start vermoedelijk 1 februari 2017)
FASE 3 - Rijkstraat voorbij kruispunt met P. Vynckestraat tot voorbij kruispunt Hoeve Van Carena (start rond 15 februari 2017)
FASE 4 - Rijkstraat voorbij kruispunt Hoeve Van Carena tot voor kruispunt Braakstraat/Walestraat (start rond 8 maart 2017) 
FASE 5 - Kruispunt Braakstraat-Walestraat en Zwaantje tot en met kruispunt Fortuinstraat (start rond 5 april 2017)
FASE 6 - Zwaantje en Borringstraat tot voor kruispunt Fortuinstraat (start rond 3 mei 2017) 

Voor de werken in de Priesteragiestraat zal een plaatselijke omleidingsroute voorzien worden via Sint-Michielstraat en Spaans Fort. 
Telkens er een nieuwe fase van de werken begint, zal de aannemer zelf de bewoners op de hoogte brengen en zal er een gepaste omleiding worden voorzien.