Tijdelijke verkeersmaatregelen

Jaarmarkt Haasdonk

Op woensdag 23 augustus is het jaarmarkt in Haasdonk.
De trekpaarden en warmbloedpaarden worden opgesteld op de parking achter de kerk en worden gekeurd in de Keizerstraat (tot het kruispunt met de Melselestraat). De prijskamp voor rundvee en pony’s gaat door in de Perstraat, Bunderhof en Pastorijhof. Deze straten zullen bijgevolg die dag van 7 tot 17 uur afgesloten worden voor alle verkeer. Parkeren is ook niet toegelaten. De paaltjes in Bunderhof zullen tijdelijk weggenomen worden zodat Bunderhof ontsloten wordt via de Bergstraat.

Beverse feesten van 23 tot 27 augustus

Verkeersregelingen voor de loopwedstrijden op woensdag 23 augustus. De loopwedstrijden starten om 19 uur en eindigen om 21.30 uur.
• Verkeersvrije N70 tussen Bosdamlaan en Gravendreef
• Eénrichtingsverkeer op de Grote Markt (gedeelte tussen N70 en Kasteeldreef) en in Kasteeldreef (gedeelte tussen Kloosterstraat en De Brownestraat) (ondergrondse parking Warande blijft bereikbaar)
• Verkeersvrij parcours: De Brownestraat-Ciamberlanidreef (tussen De Brownestraat en Yzerhand) -Yzerhand (tussen Ciamberlanidreef en Vrasenestraat) -Vrasenestraat-Warande-Grote Markt.

Verkeersregelingen voor de andere evenementen:
ZONE 1 :
voetgangerszone VRASENESTRAAT – WARANDE - GROTE MARKT
VAN MAANDAG 21 AUGUSTUS OM 8 UUR TOT DINSDAG 29 AUGUSTUS OM 22 UUR
Alle verkeer verboden in de voetgangerszone (Vrasenestraat – Warande – Grote Markt) en op alle rijbanen en parkings van de Grote Markt.
Voor leveringen zal tussen 7 en 11 uur toegang verleend worden aan leveranciers. Dit vanaf de toegang Grote Markt ter hoogte van de frituur/snackbar in noordelijke richting (= omgekeerde rijrichting Vrasenestraat) richting Yzerhand
ZONE 2 :
KASTEELDREEF – GROTE MARKT – KLOOSTERSTRAAT
VAN DONDERDAG 24 AUGUSTUS OM 14 UUR TOT MAANDAG 28 AUGUSTUS OM 22 UUR
Alle verkeer (uitgezonderd marktkramers en kermisvoertuigen) verboden
•    In de Kasteeldreef (van huisnummer 4 tot Grote Markt)
•    Op de Grote Markt, tussen N70 en Kasteeldreef
•    In de Kloosterstraat, tussen Grote Markt en Kallobaan
ZONE 3 :
PEPERSTRAAT - STATIONSSTRAAT
VAN VRIJDAG 25 AUGUSTUS OM 16 UUR TOT ZATERDAG 26 AUGUSTUS OM 3 UUR
Alle verkeer (uitgezonderd marktkramers en kermisvoertuigen) verboden : in de Peperstraat en Stationsstraat (van Grote Markt tot Boerenmarkt)
ZONE 4 :
DONKVIJVERSTRAAT – YZERHAND – DIEDERIK VAN BEVERENLAAN
VAN VRIJDAG 25 AUGUSTUS OM 16 UUR TOT MAANDAG 28 AUGUSTUS OM 3 UUR
Alle verkeer (uitgezonderd marktkramers en kermisvoertuigen) verboden  in de
•    Donkvijverstraat (van Yzerhand tot Adolf van Bourgondiëlaan)
•    Yzerhand (van Vrasenestraat tot Ciamberlanidreef)
•    Diederik van Beverenlaan (tussen Sint-Martenlaan en Donkvijverstraat) - plaatselijk verkeer toegelaten in Diederik van Beverenlaan vanaf N70 tot parking Colruyt op 25/08 tot 21 uur en op 26/08 van 8 tot 20 uur.
ZONE 5:
N70 tussen BOSDAMLAAN en GRAVENDREEF
De gewestweg N70 zal verkeersvrij gemaakt worden tussen Bosdamlaan en Gravendreef
•    op WOENSDAG 23 AUGUSTUS vanaf 18:00 u tot DONDERDAG
24 AUGUSTUS om 01:00 u
•    op DONDERDAG 24 AUGUSTUS vanaf 18:00 u tot VRIJDAG
25 AUGUSTUS om 01:00 u
•    op VRIJDAG 25 AUGUSTUS vanaf 16:00 u tot MAANDAG
28 AUGUSTUS om 01:00 u

Er wordt een plaatselijk een bewegwijzerde omleiding voorzien :
* Komende van Antwerpen via Gravendreef – Stationsplein – Kleine Bosweg (éénrichting) – Stationsstraat – Meidoornlaan (éénrichting) – Bosdamlaan
* Komende van Sint Niklaas via Bosdamlaan – Hof ter Wellelaan (éénrichting) – Stationsstraat – Stationssplein -Gravendreef    
zone 6: GRAVENPLEIN    
VAN MAANDAG 21 AUGUSTUS OM 8 UUR TOT WOENSDAG 30 AUGUSTUS OM 22 UUR

Omleiding De Lijn
Lijn 280 : Belbus Beveren - Kruibeke - Temse
Lijn 81 : Antwerpen L.O.-Beveren-Westakkers-St-Nikl-Lokeren
Lijn 82 : Antwerpen L.O.-Beveren-Haasdonk-St-Niklaas-Lokeren
Lijn 83 : Antwerpen L.O.- Beveren - Kallo - Kieldrecht
Van woensdag 23 augustus 18 uur t.e.m. zondag 27 augustus Niet-bediende haltes: Beveren: Markt Vervanghaltes: Beveren: Gravendreef, A.Z. Nikolaas .

Bijlstraat

In de Bijlstraat, tussen Klapperstraat en Oude Zandstraat, worden vanaf 7 augustus asfalteringswerken uitgevoerd:

  • 07/08: affrezen van de bestaande toplaag
  • 08/08: aanpassingswerken aan de bestaande infrastructuur
  • 09/08: aanpassingswerken aan de bestaande infrastructuur
  • 10/08: aanbrengen van een nieuwe toplaag asfalt

Tijdens de werken zal de straat toegankelijk blijven voor de bewoners met uitzondering van 10 augustus wanneer de nieuwe toplaag wordt aangebracht. Om de werken vlot te laten verlopen zal gedurende de hele periode een parkeerverbod van kracht zijn. Er wordt een omleiding voorzien via de Pastoor Steenssensstraat.

R2, tussen Liefkenshoektunnel en Tijsmanstunnel

Op 4 augustus start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met het tweede deel van de heraanleg van het wegdek van de R2 tussen de Liefkenshoektunnel en de Tijsmanstunnel. In de rijrichting van de Liefkenshoektunnel vervangt AWV het wegdek over een lengte van 450m. Doorgaand verkeer op de R2 is steeds mogelijk, maar met beperkte capaciteit. In de richting de Liefkenshoektunnel gaat het verkeer over één versmalde rijstrook, in de richting van de Tijsmanstunnel over twee versmalde rijstroken. De werken duren tot eind augustus.

Meer op info: op http://wegenenverkeer.be/werken/vernieuwing-wegdek-r2-tussen-tijsmans-en-liefkenshoektunnel-en-aansluiting-r2-op-scheldelaan

Aanpassen rijrichting Gravenplein

De rijrichtingen op het Gravenplein werden aangepast.
De huidige inrit wordt in en uitrit. De huidige uitrit wordt de werfweg voor de werken aan het nieuwe AC die weldra starten. De werfweg zal ook gebruikt worden door dienstvoertuigen van de politie en Rode Kruis.

Burggravenstraat

Maandag 29 mei begonnen de werken in de Burggravenstraat.

  • In de week van maandag 29 mei t.e.m. vrijdag 2 juni werd de omleggingssignalisatie geplaatst, de werfzone afgezet, de rijbaan opgebroken, de bemaling geplaatst en de buizen en putten aangevoerd.
  • Vanaf dinsdag 6 juni werd dan gestart met de rioleringswerken ter hoogte van huisnummer 80 met daaropvolgend het aaneensluiten van de huisaansluitingen op de nieuwe riolering.
  • Na het bouwverlof, d.w.z. 1 augustus zal er worden verder gedaan met de huisaansluitingen. Wanneer deze voltooid zijn, begint men met het gieten van de goten en de boordstenen. Daarna worden de voetpaden en de opritten aangelegd en hierna de rijweg.

Omwille van het vele doorgaande verkeer is er beslist om de straat ter hoogte van de huisnummers 36 en 47 te knippen. Doorgaand verkeer in de straat zal niet meer mogelijk zijn.
Vermoedelijke einddatum van de werken is vóór het kerstverlof 2017.

Fluxys Belgium vernieuwt zijn aardgasleidingnet: verkeershinder aan spoorwegovergangen in Melsele

Fluxys Belgium vernieuwt in 2017 de aardgasleiding tussen Antwerpen en Sint-Niklaas. De bestaande leiding tussen Beveren en Zwijndrecht wordt vervangen door een nieuwe leiding tussen de Krijgsbaan en de KMO-zone Gasdam. Op het grondgebied van Beveren loopt de nieuwe leiding nagenoeg parallel met de spoorlijn Antwerpen – Gent, onder of parallel met het geplande fietspad.

De werken startten op 6 maart. Daarbij vertrekt de aannemer vanuit Gasdam in Beveren en werkt in de richting van Zwijndrecht. Daarbij schuift de werf als een trage trein langs zijn tracé.

Tijdens die werken zal de Fluxys-leiding de Gentstraat, Appelstraat en Beekmolenstraat kruisen. Daar is het telkens nodig om de straat ten zuiden van de spoorweg tijdelijk af te sluiten om de sleuf te kunnen graven waarin de leiding wordt gelegd. De spoorwegovergangen zijn dan gesloten, maar nooit tegelijk. Elke straat zal 2 dagen afgesloten zijn voor de werken. Tijdelijk is er dus hinder voor het verkeer en worden verkeersomleidingen afgesproken met de politie en ter plaatse aangeduid.

Meer informatie over het project vindt u op:
http://www.fluxys.com/belgium/nl-BE/Fluxys%20nearby/CurrentLargeProjects/Zwijndrecht-Beveren/Zwijndrecht-Beveren
Uiteraard probeert de aannemer de hinder tot een absoluut minimum te beperken.

Heraanleg Klapperstraat

(Contactpersoon: Patrick De Maeyer - TDW - 0474 46 74 06 of 03 750 18 05)

Op maandag 5 september is de heraanleg van de Klapperstraat gestart.  Om de hinder zoveel mogelijk te beperken, worden deze werken in verschillende fases uitgevoerd.
De werken zullen vermoedelijk duren tot oktober 2017.

De toplagen in fase 1, 2 en 3 (tussen Donkvijver- en Bijlstraat) worden gegoten aansluitend op het beëindigen van de asfalteringswerken in de Bijlstraat. Het asfalteren van de Bijlstraat wordt gestart op 10 augustus.

Het laatste nieuws over deze werken lees je op de Facebookpagina: https://www.facebook.com/werkenklapperstraat/

Priesteragiestraat, Rijkstraat, Zwaantje en Borringstraat

(Contactpersoon: Bert Vertenten - TDW - 0473 95 59 20 of 03 750 18 04)

Op maandag 7 november is de firma SOGA gestart met werken in de Priesteragiestraat, Rijkstraat, Zwaantje en Borringstraat.

1. Gefaseerde aanpak nutsvoorzieningen
Ter voorbereiding van deze wegenis- en rioleringswerken worden er in de Rijkstraat en in het verlengde deel Zwaantje van de Rijkstraat door de verschillende nutsmaatschappijen nutsleidingen vernieuwd.
De werken starten op donderdag 20 oktober en zullen vermoedelijk half december afgerond zijn. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken, hebben wij geopteerd voor het werken met een gefaseerde aanpak. 
FASE 1   -  Deel Zwaantje (verlengde deel Rijkstraat) tussen Moeringstraat en Walestraat
FASE 2   -  Deel Rijkstraat tussen de Walestraat en Hoeve Van Carena
FASE 3   -  Deel Rijkstraat tussen Hoeve Van Carena en Pastoor Vynckestraat
FASE 4   -  Deel Rijkstraat tussen Pastoor Vynckestraat en Kieldrechtsebaan

2. Gefaseerde aanpak wegeniswerken
Hoofdaannemer Soga heeft voor deze werken een planning opgesteld rekening houdend met de opgelegde fasering. Gelet op de geschatte termijn van 160 dagen en de moeilijk in te schatten weersomstandigheden dient deze planning eerder als tijdsindicatie voor het verloop van de werken.
FASE 1 - START maandag 7 november 2016 in de Priesteragiestraat, met aansluitend maximaal 15 werkdagen voor kruispunt Kieldrechtsebaan (vermoedelijke start 11 januari 2017). Bij het afsluiten van het kruispunt is er een omleiding voorzien langs schoorhavenweg - Hoogschoorweg - Blikken - Oud Arenberg.
FASE 2 - Rijkstraat vanaf kruispunt Kieldrechtsebaan tot voorbij Pastoor Vynckestraat (start vermoedelijk 1 februari 2017)
FASE 3 - Rijkstraat voorbij kruispunt met P. Vynckestraat tot voorbij kruispunt Hoeve Van Carena (start rond 15 februari 2017)
FASE 4 - Rijkstraat voorbij kruispunt Hoeve Van Carena tot voor kruispunt Braakstraat/Walestraat (start rond 8 maart 2017) 
FASE 5 - Kruispunt Braakstraat-Walestraat en Zwaantje tot en met kruispunt Fortuinstraat (start rond 5 april 2017)
FASE 6 - Zwaantje en Borringstraat tot voor kruispunt Fortuinstraat (start rond 3 mei 2017) 

Voor de werken in de Priesteragiestraat zal een plaatselijke omleidingsroute voorzien worden via Sint-Michielstraat en Spaans Fort. 
Telkens er een nieuwe fase van de werken begint, zal de aannemer zelf de bewoners op de hoogte brengen en zal er een gepaste omleiding worden voorzien.