Twee maanden ernstige hinder tussen Liefkenshoek- en Tijsmanstunnel

Zowel het wegdek van de R2 als de ondergrond zijn in slechte staat. “Dat resulteert in combinatie met het vele zware vervoer in steeds meer putten, scheuren en verzakkingen in het wegdek. Afgelopen jaar moesten er dan ook geregeld dringende herstellingen uitgevoerd worden om deze schade te herstellen, steeds met grote hinder tot gevolg”, meldt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV).

Om het probleem structureel aan te pakken zal AWV het wegdek van de R2 tussen de Liefkenshoektunnel en de Tijsmanstunnel nu grondig vernieuwen. Het beton wordt helemaal opgebroken, de ondergrond wordt verbeterd en er komt een nieuwe wegopbouw in asfalt. In totaal wordt een strook van ongeveer 450 meter vernieuwd in beide rijrichtingen.

werken R2

De voorziene duur van de werken bedraagt ongeveer twee maanden. Tijdens deze werken zal het verkeer op de rijrichting waar gewerkt wordt, slechts over één rijstrook doorgang krijgen. AWV en het Verkeerscentrum verwachten vooral in de eerste twee weken ernstige hinder. Ze vragen het havenverkeer daarom “de R2 te mijden en mogelijk alternatieve vervoersvormen te kiezen of zich zoveel mogelijk buiten de spitstijden te verplaatsen” .

Twee fases
De werken worden uitgevoerd in twee fases. Tijdens de eerste fase wordt de rijweg in de richting van de Tijsmanstunnel aangepakt. In de tweede fase de overkant van de weg.

In juli (fase 1) vervangt AWV het wegdek van de R2 richting de Tijsmanstunnel. Het verkeer op de R2 richting de Tijsmanstunnel blijft mogelijk, zij het over één versmalde rijstrook. Het verkeer dat van de Scheldelaan de R2 wil oprijden in de richting van de A12 kan dit via de Tijsmanstunnel West, waar een tijdelijke oprit toegang zal bieden tot de R2. Het verkeer richting Liefkenshoektunnel wordt over twee versmalde rijstroken geleid. Alle op- en afritten blijven open.

In augustus (fase 2) vervangt AWV het wegdek van de R2 richting de Liefkenshoektunnel. Het verkeer wordt op dezelfde wijze geleid, maar de verbindingen tussen de R2 richting Liefkenshoektunnel en de Scheldelaan (N101) worden dan wel afgesloten.

Waarom niet later?
AWV verwacht dat de werken veel hinder zullen veroorzaken, voornamelijk tijdens de eerste twee weken van juli en zeker gezien de toegenomen verkeersdruk door de werken in de binnenstad. Het zegt dat de werken niet later uitgevoerd konden worden omdat het wegdek en de ondergrond van de weg daar in te slechte staat zijn. Niets doen zou betekenen dat we de komende maanden en jaren steeds meer noodherstellingen moeten uitvoeren, die ook steeds veel hinder veroorzaken.
“Als we wachten tot de werken aan de Leien zijn afgerond, valt de werf op de R2 samen met de werken aan de Oosterweelverbinding, en dat zou veel meer hinder veroorzaken. Als we met andere woorden nu niet werken, moeten we deze werken uitstellen tot na de werken voor de Oosterweelverbinding. Dat is niet verantwoord gezien de staat van de weg”, klinkt het.

Vind ik leuk