Mobiliteit

Vandaag organiseert het Crisiscentrum van de FOD Binnenlandse Zaken zijn jaarlijkse nucleaire noodplanoefening. Dit jaar vindt deze grootschalige oefening plaats op de site van de kerncentrale van ENGIE Electrabel in Doel.

Maandag 20 november start de aannemer met werken in de Glazenleeuwstraat. Deze situeren zich tussen het kruispunt Glazenleeuwstraat – Klapperstraat en inkom begraafplaats.

De werken omvatten:

De Sint-Sebastiaanstraat en Gildestraat wordt heraangelegd. De werken zullen ongeveer een 35-tal werkdagen in beslag nemen. Meer info.